"най-добър ресторант в лондон 2023г."

"Най-добро кулинарно изживяване в Англия 2023г."

Arrow left icon
обратно

Новини

Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията

Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията

С радост съобщаваме, че нашето предприятие Хепи Лейди ЕООД, част от Happy, подписа договор за финансова помощ по инициативата "Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията". 

Проектът, с обща стойност 1 880 000 лв., от които 658 000 лв. са европейско финансиране, цели трансформация на производствените процеси чрез въвеждане на иновативни технологии и кръгови модели за използване на ресурсите. Тази инициатива ще ни помогне да станем по-устойчиви и да намалим емисиите на парникови газове. 

Това е голяма стъпка напред за нас и нашите усилия за опазване на околната среда!

 

 ХЕПИ ЛЕЙДИ ЕООД сключи договор № BG-RRP-3.008-0250-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура BG-RRP-3.008 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията“.

Основната цел на проекта е да допринесе за ускоряване на прехода към кръгова икономика, чрез предоставянето на безвъзмездни средства на предприятие от производствения сектор за въвеждане на кръгови модели за използване на ресурсите и внедряване на неутрални по отношение на климата методи и технологии за производство и потребление на продуктите от дейността му.

Основната дейност е придобиване на нови технологии за въвеждане на кръгови модели в предприятието.

Очакваният ефект върху предприятието - кандидат е да трансформира производствените си процеси, чрез преминаване към кръгови модели за повишаване на ресурсната ефективност и ограничаване на емисиите на парникови газове.

Обща стойност на проекта: 1 880 000.00 лв., от които 658 000.00 лв. европейско финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ).

Начало: 17.06.2024 г.
Край: 17.12.2025 г.