"най-добър ресторант в лондон 2023г."

"Най-добро кулинарно изживяване в Англия 2023г."

Arrow left icon
обратно

Новини

Летен Giveaway

Летен Giveaway

Отдай се на лятно настроение с Happy и участвай за една от летните ни награди с Летен Giveaway! 

 

-----------------------------------------------

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА „Летен Giveaway“ 

І. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

Настоящият документ съдържа правилата за провеждане и участие в игра „Летен Giveaway” /наричана по-долу за краткост „Играта”/, организирана от „ХЕПИ” ЕAД, ЕИК: 103924544, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, п.к. 9002, бул. „Цар Освободител №25 /наричано за краткост „Организатора”/.


ІІ. ДЕФИНИЦИЯ НА ИГРАТА

2.1. Играта се състои в съвкупност от: условия за участие, зададени от Организатора, изпълнението, на които, предоставя възможност на участниците да спечелят една от обявените награди; действията на участниците в изпълнение на условията; определяне на печелившите участници от Организатора, което се извършва на случаен принцип.

2.2. Играта не е и не може да бъде квалифицирана като „хазарт”, като същата не отговаря на определението за „хазарт” по чл.2 ал.1 от Закона за хазарта - в нея липсва залог и нито един от участниците не може по никакъв начин да загуби каквото и да било. За провеждането ù не се изисква разрешение от Държавната комисия по хазарта.

2.3. Участието в Играта е напълно доброволно.


ІІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

3.1. Право на участие в Играта имат само физически лица – гости на ресторант от верига “Happy” в страната, навършили 18-годишна възраст, които не са поставени под пълно или ограничено запрещение.

3.2. Служители на Организатора /вкл. лицата, свързани с организирането или провеждането на Играта/ нямат право да участват в Играта.

 

ІV. ПЕРИОД НА ИГРАТА

4.1. Играта се провежда за период 13.06 до 27.07.2024г. 

4.2. Правила за участие в Играта, публикувани в уеб-страницата на Организатора – https://happy.bg

 1. НАГРАДИ

5.1. Организаторът предоставя следните награди в Играта:

 

- 10 бр. брандирани артикула с лого Happy – ед. Цена 22,44 и 6,60 лв. с ДДС;

- 1 уикенд за двама в Helena – ед. Цена за 2 нощувки 634 лв. С ДДС;
- 5 бр. ваучери за вечеря – ед. Цена 100 лв. с ДДС;

 

5.2. Всеки участник, отговарящ на условията в раздел VI „Механизъм на играта“, може да спечели само една награда.

5.3. НЕ се допуска размяна на награда срещу нейния паричен еквивалент или друг продукт.

 

. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

6.1. За да получи възможност да спечели една от наградите по т.5.1, е необходимо в периода на кампанията, участникът:

 • да последва страницата на Happy в Инстаграм;
 • да коментира под поста обявяващ играта като тагне свой приятел..

6.2. Всяка една от стъпките по т.6.1. е задължително условие за участие в Играта.

6.3 Награда „Уикенд в Хелена Резорт“ се състои от 2 нощувки със следните условия предоставени от организатора под формата на Ваучер:

 •     Ползване на 2 бр. нощувки в период от 10.09 до 27.09.2024г.
 •     Ваучерът  може да се използвa само от физически лица навършили 18 год. Възраст.
 •     Ваучерът е валиден за настаняване на двама възрастни.
 •     Ваучерът не може да бъде заменян с неговата еквивалентна стойност.
 •     Резервации и въпроси относно настаняването, може да се обърнете към отдел Маркетинг и продажби на Хотел Хелена Резорт. Тел: + 359 554 20007
 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ПРОМЯНА НА УСЛОВИЯТА НА ИГРАТА

7.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, без значение от причината.

7.2. Организаторът си запазва правото да изменя и допълва настоящите официални правила в хода на Играта.

 1. ОТГОВОРНОСТ

8.1. Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, свързани с участие в Играта, в случай че не са по вина на Организатора.

 

 1. ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ОРГАНИЗАТОРА И УЧАСТНИЦИТЕ

9.1. Всички спорове, възникнали между Организатора и участниците в Играта, ще бъдат уреждани по взаимно съгласие. В случай че това не е възможно, страните имат право да отнесат спора пред компетентния български съд в град София по законите на Република България.

9.2. Настоящите правила са обвързващи по отношение на всички участници и наградени в Играта и решенията на Организатора са окончателни по отношение на всички въпроси, свързани с Играта.


Настоящите условия ще бъдат публично достъпни през целия период на Играта на уеб страницата  на Организатора: happy.bg. 

За възникнали въпроси във връзка с условията на Играта, моля пишете ни на marketing@happy.bg