"най-добър ресторант в лондон 2023г."

"Най-добро кулинарно изживяване в Англия 2023г."

Arrow left icon
обратно

Новини

СПЕЧЕЛИ ЛЕТЕН ПОДАРЪК

СПЕЧЕЛИ ЛЕТЕН ПОДАРЪК

Покани лятото на твоята маса в нашите ресторанти с бриз от награди и плажно настроение, като завъртиш колелото на късмета!

Happy Лято е!

 

-----------------------------------------------

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА „Спечели летен подарък“ 

І. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

Настоящият документ съдържа правилата за провеждане и участие в игра „Спечели летен подарък” /наричана по-долу за краткост „Играта”/, организирана от „ХЕПИ” ЕAД, ЕИК: 103924544, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, п.к. 9002, бул. „Цар Освободител №25 /наричано за краткост „Организатора”/.


ІІ. ДЕФИНИЦИЯ НА ИГРАТА

2.1. Играта се състои в съвкупност от: условия за участие, зададени от Организатора, изпълнението, на които, предоставя възможност на участниците да спечелят една от обявените награди; действията на участниците в изпълнение на условията; определяне на печелившите участници от Организатора, което се извършва на случаен принцип.

2.2. Играта не е и не може да бъде квалифицирана като „хазарт”, като същата не отговаря на определението за „хазарт” по чл.2 ал.1 от Закона за хазарта - в нея липсва залог и нито един от участниците не може по никакъв начин да загуби каквото и да било. За провеждането ù не се изисква разрешение от Държавната комисия по хазарта.

2.3. Участието в Играта е напълно доброволно.


ІІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

3.1. Право на участие в Играта имат само физически лица – гости на ресторант от верига “Happy” в страната, навършили 18-годишна възраст, които не са поставени под пълно или ограничено запрещение.

3.2. Служители на Организатора /вкл. лицата, свързани с организирането или провеждането на Играта/ нямат право да участват в Играта.

 

ІV. ПЕРИОД НА ИГРАТА

4.1. Играта се провежда за период 13.06 до 23.07. 2024г. или до изчерпване на количествата.

4.2. Правила за участие в Играта, публикувани в уеб-страницата на Организатора – https://happy.bg

V. НАГРАДИ

5.1. Организаторът предоставя следните награди в Играта:

 

- 5000 бр. плажни кърпи, с лого Happy – ед. Цена 22,44 лв. с ДДС;

- 23 почивки в Helena – ед. Цена за 2 нощувки 634 лвлв. С ДДС;
- 3000 бр. портмонета, с лого Happy – ед. Цена 6,60 лв. с ДДС;

 

5.2. Всеки участник, отговарящ на условията в раздел VI „Механизъм на играта“, може да спечели само една награда.

5.3. НЕ се допуска размяна на награда срещу нейния паричен еквивалент или друг продукт.

 

. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

6.1. За да получи възможност да спечели една от наградите по т.5.1, е необходимо в периода на кампанията, участникът:

  1. да е клиент на ресторант от верига Happy в страната;
  2. да е генерирал сметка за консумация при престоя си в ресторанта на стойност над 50,00 лв. с ДДС.

6.2. Всяка една от стъпките по т.6.1. е задължително условие за участие в Играта.

6.3. За всяка сметка над 50,00 лв. в NPS системата на Организатора автоматично се генерира „Колело на късмета“, което клиентът завърта на лотариен принцип и на място разбира дали 1 бр. печели награда.

6.4. Клиентът не печели, ако е попаднал на секция „Опитай пак“.

6.5 Награда „Уикенд в Хелена Резорт“ се състои от 2 нощувки със следните условия предоставени от организатора под формата на Ваучер:

  •     Ползване на 2 бр. нощувки в период от 10.09 до 27.09.2024г.
  •     Ваучерът  може да се използв само от физически лица навършили 18 год. Възраст.
  •     Ваучерът е валиден за настаняване на двама възрастни.
  •     Ваучерът не може да бъде заменян с неговата еквивалентна стойност.
  •     Резервации и въпроси относно настаняването , може да се обърнете към отдел Маркетинг и продажби на Хотел Хелена Резорт. Тел: + 359 554 20007

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ПРОМЯНА НА УСЛОВИЯТА НА ИГРАТА

7.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, без значение от причината.

7.2. Организаторът си запазва правото да изменя и допълва настоящите официални правила в хода на Играта.

VIII. ОТГОВОРНОСТ

8.1. Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, свързани с участие в Играта, в случай че не са по вина на Организатора.

 

IX. ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ОРГАНИЗАТОРА И УЧАСТНИЦИТЕ

9.1. Всички спорове, възникнали между Организатора и участниците в Играта, ще бъдат уреждани по взаимно съгласие. В случай че това не е възможно, страните имат право да отнесат спора пред компетентния български съд в град София по законите на Република България.

9.2. Настоящите правила са обвързващи по отношение на всички участници и наградени в Играта и решенията на Организатора са окончателни по отношение на всички въпроси, свързани с Играта.


Настоящите условия ще бъдат публично достъпни през целия период на Играта на уеб страницата  на Организатора: happy.bg. 

За възникнали въпроси във връзка с условията на Играта, моля пишете ни на marketing@happy.bg