"най-добър ресторант в лондон 2023г."

"Най-добро кулинарно изживяване в Англия 2023г."

Arrow left icon
обратно

Новини

Къде това лято Дядо Коледа ще раздава подаръци?

Къде това лято Дядо Коледа ще раздава подаръци?

Знаеш ли, че Дядо Коледа не раздава подаръци само по коледните празници!?

През най-топлите месеци от лятото Дядо Коледа е оставил пълна торба с подаръци в нашите ресторанти.  

Както знаем торбата му е пълна с изненади - в нея се побрани 12,000 летни артикула. 

Завъртете колелото на късмета на нашия таблет и разберте веднага дали печелите един от летните подаръци на Дядо Коледа.

Играта се провежда до изчерпване на количествата.

----------------------------------------------------

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА

Спечели летен подарък

 

І. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

Настоящият документ съдържа правилата за провеждане и участие в игра „Спечели летен подарък” /наричана по-долу за краткост „Играта”/, организирана от „ХЕПИ” ЕAД, ЕИК: 103924544, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, п.к. 9002, бул. „Цар Освободител №25 /наричано за краткост „Организатора”/.


ІІ. ДЕФИНИЦИЯ НА ИГРАТА

2.1. Играта се състои в съвкупност от: условия за участие, зададени от Организатора, изпълнението, на които, предоставя възможност на участниците да спечелят една от обявените награди; действията на участниците в изпълнение на условията; определяне на печелившите участници от Организатора, което се извършва на случаен принцип.

2.2. Играта не е и не може да бъде квалифицирана като „хазарт”, като същата не отговаря на определението за „хазарт” по чл.2 ал.1 от Закона за хазарта - в нея липсва залог и нито един от участниците не може по никакъв начин да загуби каквото и да било. За провеждането ù не се изисква разрешение от Държавната комисия по хазарта.

2.3. Участието в Играта е напълно доброволно.


ІІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

3.1. Право на участие в Играта имат само физически лица – гости на ресторант от верига “Happy” в страната, навършили 18-годишна възраст, които не са поставени под пълно или ограничено запрещение.

3.2. Служители на Организатора /вкл. лицата, свързани с организирането или провеждането на Играта/ нямат право да участват в Играта.

 

ІV. ПЕРИОД НА ИГРАТА

4.1. Играта се провежда за период от 10.07 – 31.07.2023г. или до изчерпване на количествата.

4.2. Правила за участие в Играта, публикувани в уеб-страницата на Организатора – https://happy.bg

 

  1. НАГРАДИ

5.1. Организаторът предоставя следните награди в Играта: 

- 1800 бр. плажни кърпи, с лого Happy - ед. цена 22,20 лв. с ДДС;

- 3000 бр. термо чаши, с с лого Happy – ед. цена 14,33 лв. с ДДС;

- 3000 бр. портмонета, с лого Happy – ед. цена 7,32 лв. с ДДС;

- 500 бр. детски плажни кърпи, с лого Happy – ед. цена 22,20 лв. с ДДС;

- 500 бр. билети за концерти – ед. цена между 20,00 и 100,00 лв. с ДДС;

- 3000 бр. Coca cola 0,500ml.– ед. цена лв. 1,37 лв. с ДДС

 

5.2. Всеки участник, отговарящ на условията в раздел VI „Механизъм на играта“, може да спечели само една награда.

5.3. НЕ се допуска размяна на награда срещу нейния паричен еквивалент или друг продукт.

 

VІ. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

6.1. За да получи възможност да спечели една от наградите по т.5.1, е необходимо в периода на кампанията, участникът:

  1. да е клиент на ресторант от верига Happy в страната;
  2. да е генерирал сметка за консумация при престоя си в ресторанта на стойност над 80,00 лв. с ДДС.

6.2. Всяка една от стъпките по т.6.1. е задължително условие за участие в Играта.

6.3. За всяка сметка над 80,00 лв. в NPS системата на Организатора автоматично се генерира „Колело на късмета“, което клиентът завърта на лотариен принцип и на място разбира дали печели награда.

6.4. Клиентът не печели, ако е попаднал на секция „Опитай пак“.

 

  1. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ПРОМЯНА НА УСЛОВИЯТА НА ИГРАТА

7.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, без значение от причината.

7.2. Организаторът си запазва правото да изменя и допълва настоящите официални правила в хода на Играта.

 

  1. ОТГОВОРНОСТ

8.1. Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, свързани с участие в Играта, в случай че не са по вина на Организатора.

 

  1. ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ОРГАНИЗАТОРА И УЧАСТНИЦИТЕ

9.1. Всички спорове, възникнали между Организатора и участниците в Играта, ще бъдат уреждани по взаимно съгласие. В случай че това не е възможно, страните имат право да отнесат спора пред компетентния български съд в град София по законите на Република България.

9.2. Настоящите правила са обвързващи по отношение на всички участници и наградени в Играта и решенията на Организатора са окончателни по отношение на всички въпроси, свързани с Играта.


Настоящите условия ще бъдат публично достъпни през целия период на Играта на уеб страницата  на Организатора: happy.bg.

 

За възникнали въпроси във връзка с условията на Играта, моля пишете ни на marketing@happy.bg