"най-добър ресторант в лондон 2023г."

"Най-добро кулинарно изживяване в Англия 2023г."

Arrow left icon
обратно

Новини

Нарру Bar&Grill предлага работа и дом за желаещите бежанци от Украйна

Нарру Bar&Grill предлага работа и дом за желаещите бежанци от Украйна

Цялостна програма, включваща осигуряване на безплатно жилище в различни градове на страната, обучение и възможност за работа в структурата на компанията, предлага най-голямата верига ресторанти в България.

От 9-ти март 2022 година е в действие цялостна програма за пълноценно интегриране на бежанци от Украйна, които желаят да станат част от екипа на Нарру Bar & Grill.

Програмата включва осигуряване на безплатно настаняване в София, Варна, Пловдив и Бургас и възможност за работа на до 900 души, които в зависимост от предпочитанията си и нивото на владеене на български език могат да работят като сервитьори и хостеси или като готвачи, помощник-готвачи и опаковчици. Програмата включва и безплатно обучение и квалификация за всяка от позициите. 

"Във време на война повече от всякога са нужни конкретни действия, с които да покажем съпричастност, поради което компанията ни взе решение да направи това, което е по силите ни, за да помогнем активно на бежанците от Украйна да намерят сигурност и възможност да изградят нов живот  в тази изключително тежка за тях ситуация" каза г-жа Теодора Попова, изпълнителен директор на Нарру Bar&Grill.

 

Желаещите могат да се свържат с дирекция "Човешки ресурси" на компанията, към която е създадено специално звено за обслужване на бежанците от Украйна на телефон +359 88 4990913.