ДЕКЛАРАЦИЯ – СЪГЛАСИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ относно получаване на рекламно-информационен електронен бюлетин на Хепи /НЮЗЛЕТЪР/ по имейл.

  1. Изразявам изрично волята и съгласието си „ХЕПИ” ЕАД да обработва предоставения от мен електронен адрес (имейл) за целите на изпращане на рекламно-информационни електронни бюлетини /НЮЗЛЕТЪР/ на електронния ми адрес (имейл), в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 и при следните условия:

– администратор на предоставените от Вас данни – електронен адрес (имейл) е „Хепи” ЕАД, ЕИК:103924544 , със седалище и адрес на управление гр. Варна, бул. Цар Освободител №25.

– когато се абонирате за нашия имейл бюлетин, ще бъдете помолени да въведете Вашия имейл адрес. Като абонат на бюлетина ние поддържаме регистър на Вашия IP адрес, изпратените от нас имейли, които отваряте, и връзките, които кликвате в тези имейли, за да можем по-точно да препоръчваме съдържание, случайни оферти от трети страни и продукти, които може да намерите ценни. При никакви обстоятелства няма да поискаме данни за кредитни карти за целите на получаване на бюлетин по електронна поща.

– срокът на съхранение на личните Ви данни, които обработваме единствено за целите на предоставяне на рекламни материали е 2 години от предоставяне на изричното Ви съгласие. можете да подновявате съгласието си неограничено, като тогава и срокът ще бъде удължен от датата на последното дадено от Вас съгласие. След изтичането на този срок и в случай, че не съществува законово основание за продължаване съхранението на личните Ви данни, информацията за Вас се унищожава. От нашата система перманентно се изтриват записите за Вас.

– Също така може да запазим определени елементи от Вашата лична информация за по-дълъг период, след като заличим личните Ви данни и анонимизираме информацията. В този случай сведенията няма да имат характер на лични данни и повече няма да можем да установим Вашата самоличност. Всеки път, когато запазваме Вашата информация, ние ще направим това в съответствие с приложимите закони.

  1. Изразявам изрично волята и съгласието си, че за целите на изпращане на рекламно-информационни електронни бюлетини /НЮЗЛЕТЪР/, ХЕПИ може да предоставя данните ми (имейл) на определено от него обработващо данни лице (по смисъла на чл.4, ал.8 Регламент (ЕС) 2016/679), като изисква от него да гарантира тяхната поверителност и да ги обработва в съответствие с приложимото законодателство и настоящите условия.

3.Данните по т.1 се събират единствено с цел изпращане на рекламно-информационни електронни бюлетини /НЮЗЛЕТЪР/ на Вашия електронен адрес (имейл), като имате следните права относно предоставените от Вас данни:

– В случай че сте регистрирани потребители на ХЕПИ, имате достъп до профила си по всяко време, за да прегледате и актуализирате личната си информация, т.е. личните си данни. Можете също да се свържете с нас, за да заявите да актуализираме или изтрием личните Ви данни, както и да ограничим обработката им.

– Освен това имате право да прекратите абонамента си за маркетинговите съобщения, които Ви изпращаме, като използвате функцията за отписване от каквато и да е маркетингова комуникация, която получавате от нас, или чрез изпращане на имейл на marketing@happy.bg

– В допълнение съгласно българското и европейското законодателство, включително GDPR – Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета (Общ Регламент за защита на личните данни) относно защита на личните данни, можете да упражните следните права:

– Правото на достъп до личните данни, които ХЕПИ обработва за Вас и да получите копие от тях.

– Право да искате от ХЕПИ коригиране, в случай че установите неточности или необходимост от актуализация на личните Ви данни, като изпратите имейл на customerservice@happy.bg;

– Право да искате блокиране на личните Ви данни или ограничаване на обработката на лични данни, в определените от закона и Регламента случаи;

– Право да искате заличаване т.е. изтриване на личните Ви данни от ХЕПИ, в случай че са налице условията за това.

– Правото да възразите срещу обработването на личните си данни за целите на директен маркетинг като използвате линка за „отписване“, който сме поместили във всеки имейл, изпратен до Вас, съдържащ рекламна информация за нашите продукти;

– Правото да възразите срещу предоставянето на личните си данни на трети лица, като влезнете в личния си профил на нашата уеб-страница и премахнете отметката, касаеща предоставянето на лични данни на трети лица;

– Правото, когато пожелаете, да оттеглите даденото от Вас съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за целите, за които сте дали съгласие например за маркетинг, като изпратите имейл на: customerservice@happy.bg;

– Право да отправите заявка за преносимост на личните Ви данни в структуриран, машинно-читаем формат, който е общоупотребяван;

– Правото да отправите жалба или молба за защита на правата Ви пред Комисия за защита на личните данни, в случай че са налице предпоставките за това.

Можете да упражните всички права по всяко време на обработване на личните Ви данни.

За реализиране на горепосочените права можете да се свържете с нас по всяко време на marketing@happy.bg. За повече информация, моля запознайте се с Политиката ни за защита на личните данни, публикувана на https://happy.bg/poveritelnost/.