Общи условия за ползване на Happy CLUB

1. Обхват и връзка с други разпоредби
Тези Общи условия уреждат участието в клиентската програма Happy CLUB (по-долу “Услуга”). Услугата се предоставя и управлява от „ХЕПИ” ЕАД, вписано в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ воден от Агенция по вписванията с ЕИК:103924544, седалище и адрес на управление гр.Варна, бул.”Цар Освободител” №25 (по-долу “ХЕПИ” или “ние”). Услугата е насочена към потребители (по-долу “Потребители” Или “Вие“), които искат да получават от ХЕПИ персонализирана информация за търговски оферти, отстъпки и промоции на ХЕПИ, които във възможно най-голяма степен съответстват на интересите на съответното лице. Следователно услугата има за цел да гарантира, че потребителите получават относимо за тях съдържание и по-специално, че ХЕПИ не изпраща информация, която не представлява интерес за съответния потребител. Услугата се предоставя въз основа на съдържащите се по-долу Общи условия.
2. Предпоставки за участие
Вие трябва да имате навършени 18 години и да сте потребител по смисъла на § 13, т. 1 от българския Закон за защита на потребителите, за да може да заявите ползване на Услугата. Участието може да бъде само лично. Участие в качеството на търговец по смисъла на член 1 от българския Търговски закон не е възможно.
3. Регистрация и акаунт
За да използвате нашата Услуга, трябва да създадете Ваш акаунт (Happy акаунт). Тъй като предоставяме Услугата доброволно и безплатно, имаме право да откажем да създадем акаунт в отделни случаи, без да посочваме причина.
Електронният адрес (имейл адрес), както и мобилният Ви номер, който предоставяте при регистрация, не може да се ползват към друг акаунт. Също така е забранено да предоставяте електронен адрес, мобилен номер или други данни за контакт, които не принадлежат на Вас, особено т.нар. „временни имейли“. Трябва да пазите данните си за достъп. Забранено е да давате достъп на други хора до вашия акаунт.
Всяко отношение с ХЕПИ, което се осъществява чрез вашия акаунт, ще бъде отнесено към Вас. Това е така и ако трети лица са действали от Вашия акаунт, ако тези трети лица са успели да използват Вашия акаунт поради Вашето виновно поведение. Вие сте длъжни да ни информирате незабавно за всяка неоторизирана употреба на Вашия акаунт и да промените данните си за достъп, ако имате съмнение, че Вашият акаунт се използва от трети лица.
Можете да се регистрирате за Happy CLUB чрез нашето приложение, което е налично за различни мобилни платформи. По време на регистрацията автоматично ще Ви бъде генериран клиентски номер. Данните, които събираме са следните: име, фамилия, дата на раждане, имейл адрес, номер на мобилен телефон и предпочитан ресторант „Happy”. В случай, че се регистрирате в качеството си на служител на наш корпоративен клиент следва да посочите юридическото лице, което е Ваш работодател. По желание може да бъдат предоставени данни за пол и град. Функцията за геолокация на вашето мобилно устройство може също да се използва за определяне на предпочитания ресторант. В случай, че изберете да осъществите достъп до приложението чрез Вашия Facebook–профил, приложението ще получи данни от Facebook за вашето име, фамилия, имейл и facebook–идентификационен номер, като следва допълнително да допълните останалите данни посочени по-горе необходими за ползване на приложението.
За да извършите регистрация за Happy CLUB и да създадете Ваш Happy акаунт следва да изразите предварително съгласие с настоящите условия за ползване и Политиката за защита на личните данни относно използването на приложение Happy CLUB приети от ХЕПИ.
4. Предмет на Услугата
4.1. Подходяща информация
Целта на Услугата е да Ви предоставяме отстъпки и промоционални предложения за стоките и услугите предлагани в ресторанти от веригата „Happy” и да ви изпращаме, респ. да Ви показваме в Happy CLUB приложението, възможно най-подходяща информация, която отговаря в максимална степен на Вашите интереси и – доколкото е възможно – да съставим наши предложения и услуги персонално за Вас.
Участието в Happy CLUB е безплатно.
С Happy CLUB можете да широк спектър от предложения за услуги, съобразени с Вашите нужди. Те включват, наред с други неща, отстъпки, промоции, оферти, съобразени с вашите нужди и желания, участие в игри с награди и други атрактивни предложения. С тази цел ще се опитаме да отговорим на Вашите интереси и предпочитания по отношение на продукти и услуги, предлагани от ХЕПИ.
Доколкото искаме Вашето съгласие за обработката на Вашите данни по описания по-долу начин, съответно относимата информация ще се обработва за целите на Happy CLUB единствено ако сте дали такова съгласие. Тъй като Happy CLUB е създаден да Ви предоставя най-точната информация и оферти въз основа на вашите идентифицирани нужди и желания, без да дадете съгласието си за анализ на Вашето поведение при използване на това приложение за съжаление ще може да използвате само базовата му версия. В този случай все още ще можете да виждате информация за нашите продукти, но няма да можете да ползвате отстъпки и специални промоционални предложения.
4.2. Събиране и съхранение на данни
Основата за предоставяне на отстъпки, определяне на офертите и промоционалните предложения, които са подходящи за вас, са данните, посочени в този раздел:
4.2.1. Регистрация за Happy CLUB
В рамките на регистрационния процес изискваме следните основни данни на клиента: Име, фамилия, дата на раждане, имейл адрес, мобилен номер и предпочитан ресторант „Happy”. По желание може да бъде предоставена информация за пол и град. Предпочитаният от Вас ресторант „Happy”може да бъде споделен с нас и чрез използването на функцията за геолокация на Вашето мобилно устройство.
4.2.2. Посещения на ресторанти
Когато се идентифицирате при ползване/заплащане на услуги, отстъпки и оферти, в посетеният от Вас ресторант „Happy”, ние узнаваме кой е посетеният ресторант, закупените от Вас продукти по вид, количество и цена, общата сума на касовия бон, както и момента на плащане и видовете използвани платежни средства. С прибавянето на конкретната Ви покупка към Вашия клиентски акаунт следваме определените в т.4.1. по-горе цели, а именно да Ви предложим оферти, съобразени с вашите предпочитания и интереси, както и участие в подходящи промоции. Активната идентификация пред персонала на ресторанта се осъществява чрез Вашия QR-код, който се съдържа в приложението /като отделно изображение или като част от дигитална клиентска карта/.
4.2.3. Обслужване на клиенти
В случай че се свържете с нашата клиентска линия, ние използваме данните, които сте предоставили в тази връзка. Когато изпращате обратна връзка към нас, Happy CLUB автоматично допълва към изпращания от Вас имейл идентификация, кой е потребителят изпращащ тази обратна връзка.
4.2.4.Използване на приложението
При използване на Happy CLUB приложението получаваме информация за ресторантите, които посещавате, както и информация относно направените от Вас поръчки и покупки, Вашите настройки за уведомяване, участие в игри с награди, както и избрания от Вас основен ресторант. Освен това обработваме Вашия клиентски номер (ID), информация за използваната версия на операционната система, идентификацията на устройството, системния език и избраната страна, както и използваната от Вас версия на приложението.
4.2.5.Данни за вход
Вашите данни за вход се събират и се използват с цел осъществяване на автоматичен вход в приложението. За да не се налага да влизате при всяко отваряне на приложението, данните Ви за вход ще останат в приложението съхранено криптирано, докато не излезете от акаунта си.
4.2.6. Бюлетин (Newsletter)/ Push известия / кратки съобщения (SMS)
Ние също така събираме данни за Вашето потребителско поведение по отношение на информационния бюлетин (нюзлетър) и друга информация, която сме Ви изпратили като push известия или SMS, запазваме ги и, ако е възможно, ги свързваме с Вас, Вашия имейл адрес или Вашия клиентски номер. По този начин получаваме информация за момента на отваряне, използваните от Вас линкове, прегледаните продукти и предложения, продължителност и честота на използване.
4.3. Анализ на данни
Описаните в т. 4.2 запазваме в нашата база данни. Ние оценяваме данните с цел да идентифицираме информация, която би могла да Ви интересува, за да можем да Ви изпращаме или показваме само такава информация. Ние също така използваме математически-статистически методи, за да определим вероятните Ваши интереси и предпочитания към конкретни продукти. За тази цел Вашите лични данни се сравняват с данните на други клиенти. Въз основа на това сравнение можем да извлечем кои други продукти и промоции, от които са се интересували други клиенти със сравними интереси, биха могли да бъдат от интерес и за Вас. В същото време ХЕПИ не поема задължение да гарантира, че обработката на данни винаги е ефективна, каквато е целта, и че Вие ще получавате само оферти и промоционални предложения, които са от интерес за Вас.
ХЕПИ не събира специални категории лични данни по смисъла на член 9, параграф 1 GDPR, и такива не са включени в оценката.
5. Общи изисквания за използване на услугата
За да използвате услугата Happy CLUB е необходим валиден номер на мобилен телефон и имейл адрес.
В допълнение, за да може да използва приложението Happy CLUB, участникът трябва да го изтегли от платформа за приложения (App Store / Google Play). Има специфични версии на приложението за различни видове мобилни устройства. По технически причини не може да се предложи подходящ софтуер за някои видове мобилни устройства. Ако няма подходяща версия на приложение за съответния мобилен апарат на абоната, този абонат не може да използва услугите. ХЕПИ полага всички усилия да предложи приложението за възможно най-много различни видове устройства. Поради постоянно променящата се продуктова гама на пазара на мобилни устройства, ХЕПИ не може да предложи текущ списък на всички апарати, с които услугите могат да се използват.
Инсталирането на приложението и използването на услугата изискват редовно предаване на данни на мобилния телефон на участника. Обхватът и честотата на предаване на данни зависят от вида и обхвата на използване на услугата. Разходите за осъществяване на връзка за предаване на данни се поемат от участника. Размерът им зависи от договора между абоната и съответния мобилен оператор.
Разходите за изграждане на интернет връзка и поддържането ѝ от страна на потребителя не са част от услугите на ХЕПИ. Те са предмет на договорните отношения между участника и доставчика на интернет услуги.
Използването на услугата Happy CLUB също изисква достатъчно ниво на батерията и яркост на екрана за сканиране на QR кодове при процеса на идентифициране при покупка в ресторант.
Участникът се задължава да инсталира актуализациите на приложението, предлагани от ХЕПИ. Той/тя ще бъде информиран за наличието на такива в процеса на ползване на приложението. Използването на услугата Happy CLUB на манипулирани крайни устройства е забранено.
6. Вашите задължения
Вие трябва да предоставите коректни данни по време на регистрацията и да поддържате профила си актуален; да пазите паролата си в тайна и да я промените в случай на злоупотреба или предполагаема злоупотреба; и да използвате услугата в съответствие с приложимото законодателство.

7. Отговорност.
Ние носим отговорност за умисъл и груба небрежност. Ние не носим отговорност за имуществени и неимуществени вреди причинени поради обикновена небрежност, включително, в случай, че:
– приложението не функционира или функционира ограничено
– не е налична или е налична ограничена безжична връзка
– сканиращото устройство в ресторанта не функционира правилно
– предложенията не са налични
8. Прекратяване
Участникът има право да прекрати участието си по всяко време без да посочва причини като активира функцията „Изтрий профила“ (в случай, че такава е налична) или чрез имейл до администратора на приложението. Прекратяването от страна на ХЕПИ без посочване на причина е възможно по всяко време без предизвестие.
9. Промени в Общите условия
ХЕПИ може да променя тези общи условия при спазване изискванията на настоящата точка. Актуалната версия на общите условия винаги е достъпна. Актуалността на общите условия се посочва в самите тях.
Ние можем да променим тези общи условия, доколкото промяната служи да осигури нашите легитимни интереси, най-вече предоставяне на по-добра услуга, и гарантираме интересите на клиентите по подходящ начин.
В случай че ХЕПИ промени общите условия, ХЕПИ ще уведоми участниците със съответно съобщение в приложението и ще поиска от последните да потвърдят, че са се запознали с и ще спазват новите условия.
Ако участник не е съгласен с променените общи условия, ХЕПИ има право да прекрати отношенията си с него/нея във връзка с ползване на приложението.
Тези Общи условия за използване на приложение Happy CLUB са приети от „ХЕПИ” ЕАД на 14.10.2020г.
Общи условия за ползване на „Happy акаунт“.
1. Обхват и връзка с други разпоредби
Тези общи условия регулират използването на услугата „Happy акаунт“ (по-долу “Happy акаунт” или “Услуга”). Услугата се предоставя и управлява от „ХЕПИ” ЕАД, вписано в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ воден от Агенция по вписванията с ЕИК:103924544, седалище и адрес на управление гр.Варна, бул.”Цар Освободител” №25 (по-долу “Оператор” или “ние”, „нас“). Услугата предоставя единен достъп до различни онлайн оферти за ползване на промоционални предложения в различни ресторанти Happy в страната (наричани по-долу „Предложения”). Услугата се предоставя въз основа на съдържащите се по-долу Общи условия.
2. Регистрация и акаунт
За използването на Happy акаунт се изисква регистрация, при която потребителят трябва да създаде своя парола. Процесът на регистрация е завършен едва когато телефонният номер на потребителя, посочен за целите на регистрацията, е валидиран и регистрацията е потвърдена окончателно от Оператора.
Данните, предоставени от потребителя по време на процеса на регистрация, трябва да са верни. Не могат да се използват данни на трети страни. Ако след това тези данни се променят, потребителят трябва незабавно да ги актуализира в своя акаунт.
Данните за достъп са предназначени за използване само от съответния оторизиран потребител и трябва да бъдат защитени от узнаване от трети страни с разумни предпазни мерки. Ако има признаци за неправилно използване на услугата, потребителят трябва незабавно да уведоми Oператора за това. Потребителят носи отговорност за последиците от неправомерно използване от трети страни, доколкото той е отговорен за него или е могъл, но не го е предотвратил.
3. Предмет на услугата
Предмет на услугата Happy акаунт е предоставянето на различни онлайн оферти за ползване на промоционални предложения в различни ресторанти Happy в страната. Това по същество означава, че създаденият акаунт може да се използва за всички съдържащи се оферти, без да е необходимо всеки път отделно да се регистрирате или да въвеждате отново подробни потребителски данни.
Администрирането на потребителските данни се извършва централно през Happy акаунт. Конкретните оферти се ползват чрез идентификация с QR-код.
Използването на Happy акаунт е безплатно. При използването на конкретни оферти обаче може да възникнат разходи, които са представени към всяка съответна оферта точно и ясно в съответствие със законовите изисквания. Разходи възникват и за всички необходими услуги на трети страни, като например използване на интернет връзка.
4. Гаранция, отговорност
Операторът се стреми да поддържа всеки регистриран Happy акаунт постоянно и без проблеми. Поради технически специфики като промени в конфигурацията, поддръжка, повреда на устройството и т.н. това обаче не може да се гарантира напълно. В случай на проблем с предоставянето на услугата, Операторът ще се стреми да възстанови пълната използваемост и функционалност възможно най-скоро. Операторът не носи отговорност за каквито и да е последствия, произтичащи от липса на (пълна) използваемост. Операторът си запазва правото в бъдеще да предоставя услугата Happy акаунт с намален и/или модифициран набор от функции, съответно напълно да преустанови предоставянето на услугата. Потребителят няма договорно право на (продължителна) използваемост на тази (безплатна) услуга. Операторът не носи отговорност за каквито и да е възникнали в тази връзка претенции, както и за невъзможност за ползване на услуги поради действия/бездействия на трети страни – напр. доставчик на интернет услуги.
В допълнение Операторът носи отговорност за обезщетяване единствено на вреди, които се дължат на умишлени или осъществени при условията на груба небрежност нарушения на съществени задължения на Оператора, законовите му представители или служители. Съществени договорни задължения са тези, чието изпълнение е необходимо за постигане на целта на договора.
5. Прекратяване, заличаване, промяна
Както Операторът, така и потребителят могат да преустановят отношенията си по използването на Happy акаунта по всяко време без предупреждение. Като част от управлението на Happy акаунта потребителят може по всяко време да инициира заличаването му.
Прекратяването от страна на Оператора може да последва, ако потребителят наруши тези Общи условия. Докато не се изяснят обстоятелствата по едно такова вероятно нарушение, потребителските данни могат да бъдат блокирани.
Операторът си запазва правото да адаптира актуализира условия в бъдеще. Потребителите се информират със съответно съобщение в приложението, като от тях ще бъде поискано да потвърдят, че са се запознали с и ще спазват новите условия. Тези актуализации не обхващат основни промени като напр. задължение за плащане на разходи, които винаги изискват изрично съгласие. Ако потребителят възрази срещу дадена промяна, операторът може да прекрати отношенията за използване на Happy акаунт.
6. Защита на личните данни
Обработката на Вашите лични данни се извършва при спазване на Вашите права като субект на данни. Подробности можете да намерите в нашата Политика за защита на личните данни.
7. Заключителни разпоредби
По отношение на потребителите като страна по тези Общи условия се прилага българското право.
Тези Общи условия за използване на „Happy акаунт” са приети от „ХЕПИ” ЕАД на 14.10.2020г.


РЕГИСТРИРАЙ СЕ ЗА НАШИЯ БЮЛЕТИН
ЗАПИШИ СЕ

Абонирай се
за вкусни
Happy новини

АБОНИРАЙ СЕ СЕГА