13/09/2019

Обратно на училище с Нарру

Всеки 15-ти септември първият звънец буди със смесени чувства българските деца. За едни е това е звукът на любопитството, за други на приятелството, за трети на любовта към знанието, за четвърти това е звукът на тъгата по отминалата ваканция. Със сигурност първият звънец не остава равнодушни първокласниците, които тръпнат в очакване на голямото събитие месеци преди това.
Как протича учебната година, какви са ритуалите и порядките на децата по света, къде часовете по морал и хигиена са повече от тези по история… Предлагаме ви забавно околосветско пътешествие, посветено на образованието, при това буквално.

Южна Корея

Учебната година в Южна Корея започва от март и продължава до юли, след което отново от септември до февруари. Дисциплината е желязна – учениците са на линия за занятия от 8 сутринта до 4 следобед, но често се случва да имат само почивка за вечеря, след което продължават с ученето. Доста от тях имат часове и в съботните дни, а чистенето на класната стая е изцяло задължение на самите ученици. Забранено е излизането от класните стаи по време на междучасие, както и тичането по коридорите при каквито и да е обстоятелства. Мирррно!

Япония

В Япония за първото „Клас, стани! Клас, мирно!“ учениците се събират през април до следващия март с три ваканции – лятна, зимна и пролетна. Униформите са задължителни, както и правилата за прически, обувки, чорапи, дължина на полите, грим, аксесоари и много други. Специфичното при японците е, че освен стандартните предмети, те изучават и морал. Уроците по морал включват часове, свързани със здравето и безопасността, дисциплината, доброто възпитание, увереността, маниерите на публично място и информираност за околната среда.

Русия

Ако бяхме в Русия, то децата щяха да нарамват раниците на първи септември, но само до края на май. За тези, които не обичат първата смяна, заради ранното ставане, руският график би бил малко по-симпатичен. Там започват в 8:30 и приключват в 3 следобед. Всяка класна стая събира около 16 ученици, които не са задължени да носят униформи, но пък трябва да се обличат топло. Децата, попаднали в един клас, остават заедно чак до 10-ти, когато е и последната задължителна година. 11-ти и 12-ти клас са годиниите, в които се подготвят за университет или учат по-специфични предмети.

Нигерия

В Нигерия учебната година съвпада с календарната, като е разделена на 3 срока с по месец почивка между тях. Тук класните стаи приютяват цели 40 ученици, които имат редица задължения и ограничения по отношение на униформи, прическа, бижута и аксесоари. Освен стандартните предмети като местните езици, математика и социални науки, децата учат още религия, аграрни науки, икономика на домакинството и здравно образование.

Кения

В Кения разделението на сроковете е подобно, графикът на учениците е от 8 до 4 и униформите също са задължителни. Децата получават обяд в много от училищата, който често се налага да запазят и за вечеря или за семейството, поради тежките икономически условия.

Иран

В Иран учебните срокове са подобни на нашите с учебна година от септември до юни. И дотук спират приликите. Учениците започват на 5-годишна възраст, като до 18-тата си година се обучават отделно от противоположния пол, включително и преподавателите. Нестандартните за нас предмети, които се изучават в Иран са хигиена, религия и умения за учене. Поради отдалечеността на някои райони и липсата на ресурси, мобилни библиотеки с около 3000 книги и двама библиотекари обикалят страната, за да имат всички ученици равен достъп до знание. И да, децата доста се вълнуват от пристигането на мобилните библиотеки.

Франция

От 8 до 4 следобед учат френските деца, като интересното при тях е, че не учат в сряда за сметка на половин учебен ден в събота. И докато през август българските плажове са пълни със свободни от учебни задължения деца, то във Франция вече бълбука новата учебна година, продължаваща до юни. Тя е разделена на 4 срока по 7 седмици с 1-2 седмици почивка между всички. Униформите не са задължителни, но всякакъв тип религиозно облекло е напълно забранено.

Австралия

В Австралия лятната ваканция е от средата на декември до края на януари, когато започва новата учебна година. Типичният учебен ден започва в 9 (ехаа!) и приключва в 3:30, като включва и обедна почивка. Учебният им план е съставен от основни предмети и прилежащи свободноизбираеми дисциплини още от началното училище.


РЕГИСТРИРАЙ СЕ ЗА НАШИЯ БЮЛЕТИН
ЗАПИШИ СЕ

Абонирай се
за вкусни
Happy новини

АБОНИРАЙ СЕ СЕГА

Абонирай се
за вкусни
Happy новини
Абонирай се сега