13/09/2019

Обратно на училище с Нарру

Всеки 15-ти септември първият звънец буди със смесени чувства българските деца. За едни е това е звукът на любопитството, за други на приятелството, за трети на любовта към знанието, за четвърти това е звукът на тъгата по отминалата ваканция. Със сигурност първият звънец не остава равнодушни първокласниците, които тръпнат в очакване на голямото събитие месеци преди това.
Как протича учебната година, какви са ритуалите и порядките на децата по света, къде часовете по морал и хигиена са повече от тези по история… Предлагаме ви забавно околосветско пътешествие, посветено на образованието, при това буквално.

Южна Корея

Учебната година в Южна Корея започва от март и продължава до юли, след което отново от септември до февруари. Дисциплината е желязна – учениците са на линия за занятия от 8 сутринта до 4 следобед, но често се случва да имат само почивка за вечеря, след което продължават с ученето. Доста от тях имат часове и в съботните дни, а чистенето на класната стая е изцяло задължение на самите ученици. Забранено е излизането от класните стаи по време на междучасие, както и тичането по коридорите при каквито и да е обстоятелства. Мирррно!

Япония

В Япония за първото „Клас, стани! Клас, мирно!“ учениците се събират през април до следващия март с три ваканции – лятна, зимна и пролетна. Униформите са задължителни, както и правилата за прически, обувки, чорапи, дължина на полите, грим, аксесоари и много други. Специфичното при японците е, че освен стандартните предмети, те изучават и морал. Уроците по морал включват часове, свързани със здравето и безопасността, дисциплината, доброто възпитание, увереността, маниерите на публично място и информираност за околната среда.

Русия

Ако бяхме в Русия, то децата щяха да нарамват раниците на първи септември, но само до края на май. За тези, които не обичат първата смяна, заради ранното ставане, руският график би бил малко по-симпатичен. Там започват в 8:30 и приключват в 3 следобед. Всяка класна стая събира около 16 ученици, които не са задължени да носят униформи, но пък трябва да се обличат топло. Децата, попаднали в един клас, остават заедно чак до 10-ти, когато е и последната задължителна година. 11-ти и 12-ти клас са годиниите, в които се подготвят за университет или учат по-специфични предмети.

Нигерия

В Нигерия учебната година съвпада с календарната, като е разделена на 3 срока с по месец почивка между тях. Тук класните стаи приютяват цели 40 ученици, които имат редица задължения и ограничения по отношение на униформи, прическа, бижута и аксесоари. Освен стандартните предмети като местните езици, математика и социални науки, децата учат още религия, аграрни науки, икономика на домакинството и здравно образование.

Кения

В Кения разделението на сроковете е подобно, графикът на учениците е от 8 до 4 и униформите също са задължителни. Децата получават обяд в много от училищата, който често се налага да запазят и за вечеря или за семейството, поради тежките икономически условия.

Иран

В Иран учебните срокове са подобни на нашите с учебна година от септември до юни. И дотук спират приликите. Учениците започват на 5-годишна възраст, като до 18-тата си година се обучават отделно от противоположния пол, включително и преподавателите. Нестандартните за нас предмети, които се изучават в Иран са хигиена, религия и умения за учене. Поради отдалечеността на някои райони и липсата на ресурси, мобилни библиотеки с около 3000 книги и двама библиотекари обикалят страната, за да имат всички ученици равен достъп до знание. И да, децата доста се вълнуват от пристигането на мобилните библиотеки.

Франция

От 8 до 4 следобед учат френските деца, като интересното при тях е, че не учат в сряда за сметка на половин учебен ден в събота. И докато през август българските плажове са пълни със свободни от учебни задължения деца, то във Франция вече бълбука новата учебна година, продължаваща до юни. Тя е разделена на 4 срока по 7 седмици с 1-2 седмици почивка между всички. Униформите не са задължителни, но всякакъв тип религиозно облекло е напълно забранено.

Австралия

В Австралия лятната ваканция е от средата на декември до края на януари, когато започва новата учебна година. Типичният учебен ден започва в 9 (ехаа!) и приключва в 3:30, като включва и обедна почивка. Учебният им план е съставен от основни предмети и прилежащи свободноизбираеми дисциплини още от началното училище.