КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

 

Верни на максимата, че „Щастието е единственото нещо, което човек може да раздава, без да притежава“ веригата ресторанти „Happy Bar & Grill” подкрепят УНИЦЕФ България чрез дългосрочното партньорство „Заедно за децата“.

От 2010 г. компанията посвещава своята корпоративна социална отговорност на партньорството с УНИЦЕФ, като прави значими корпоративни дарения и предоставя механизми за ангажиране на служители и клиенти в общата кауза – всяко дете да живее в семейна среда (подкрепа на семейството и развиване на приемна грижа), специален фокус върху важността от ранното детско развитие за всяко дете и надграждане на дарителската култура в страната.

Дългосрочното партньорство ХЕПИ и УНИЦЕФ България се гради върху виждането, че всяко дете в България има право и заслужава да живее в семейна среда, подкрепяно и обичано. Като социално отговорна компания верига ресторанти Happy Bar & Grill прегръща възможността да подкрепи УНИЦЕФ във всички дейности, които ще променят към по-добър живота на хиляди деца в България.

„Веригата HAPPY се гордее, че е партньор на УНИЦЕФ и подкрепя организацията в усилията й да промени живота на хиляди деца. Приятелите ни от УНИЦЕФ България може да разчитат на нашия твърд, неотклонен и дългосрочен ангажимент. Като част от семейството на редовните дарители БЛАГОДЕТЕЛ на УНИЦЕФ осъзнаваме ясно дългосрочния ангажимент към децата и смятаме, че това е най-добрата инвестиция, която бизнесът или обществото могат да направят. За нас въпросът не е дали можем да си позволим да инвестираме в децата, а дали можем да си позволим да НЕ инвестираме в тях.” г-н Орлин ПОПОВ, генерален мениджър на „ХЕПИ” ЕАД. Партньорството се развива едновременнов няколко насоки, които изграждат цялостна стратегия за корпоративната социална отговорност ипостигат максимално ефективна подкрепа за дейността на УНИЦЕФ България:

КОРПОРАТИВНО ДАРЕНИЕ – от старта на партньорството през 2010г. до края на 2014г., корпоративното дарение от страна на компанията ще надхвърли 1 000 000 лева. През първата година компанията дари над 150 000 лева в подкрепа проекта на УНИЦЕФ в България за развиване на приемната грижа като алтернатива на живота на деца в институции. През 2011г., 2012г. и 2013г.бяха финансирани три последователни сезона на предаването „Такъв е животът“ целящи промяна н нагласите на обществото към теми като приемна грижа и ранно детско развитие. По време на партньорството ХЕПИ неизменно подкрепя информационните кампании на УНИЦЕФ България.

През 2013 г. УНИЦЕФ България и „Happy Bar & Grill ” надградиха партньорството си за подобряване благосъстоянието на децата в България чрез подкрепа кампанията за популяризиране на новия дарителски канал БЛАГОДЕТЕЛ през мобилен телефон.

сертификат “Happy – приятел на децата” »

ДАРЕНИЯ ОТ СЛУЖИТЕЛИ – компанията предоставя възможност на служителите си да подкрепят програмите на УНИЦЕФ чрез дарения от работните си заплати.

ДОБРОВОЛНА ДЕЙНОСТ НА СЛУЖИТЕЛИ – компанията осигурява възможност на служителите си да станат доброволци на УНИЦЕФ България и да набират средства запрограмите на организацията.

ПОВИШАВАНЕ НА ИНФОРМИРАНОСТТА НА ОБЩЕСТВОТО за дейността на УНИЦЕФ, чрез всички възможни канали в ресторантите – доброволци на ХЕПИ, телевизия и списание на ХЕПИ, листовки и плакати в подкрепа мисията на УНИЦЕФ България за повишаване информираността на обществото по значими проблеми на децата в страната и света, както и подобряване чрез надграждане на дарителската култура в България.

НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ КЛИЕНТИ – кампании в ресторантите на ХЕПИ, които осигуряват възможност на клиентите да направят дарение и да се присъединят към общите каузи.

Станете БЛАГОДЕТЕЛ на УНИЦЕФ, като се превърнете в редовен дарител.
Разберете как на www.unicef.bg