Your Career

Барман- може и без опит

Задължения:

• Отговаря за прилагането и стриктното спазване на фирмените стандарти и добри практики
• Отговаря за изпълняване на поръчките в указаното време
• Отговаря и следи за наличността на стоката на бара и прави точни заявки
• Отговаря за правилното съхранение на стоката на бара, срок на годност и вид на издаване
• Правилно експлоатира материалната база, инвентара и съоръженията в бара
• Отлично познава състава, начина и времето на приготвяне на ястията, както и външния им вид
• Поддържа високо ниво на хигиена на работното си място
• Спазва Правилника за вътрешния ред

Изисквания:

• Умение за работа в екип
• Умение за самостоятелна работа
• Енергичност
• Организираност
• Мотивация за работа

Нашето предложение:

• Фирмено обучениие
• Работа на смени
• Атрактивно и редовно заплащане според личните Ви резултати
• Работа в реална, динамична среда сред млад екип
• 60% намаление на храната в ресторанта
• Възможност за развитие
• Социални придобивки

Ако проявявате интерес кандидатствайте с автобиография и актуална снимка.

Ще се свържем само с одобрените за интервю кандидати.
Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност.Абонирай се
за вкусни
Happy новини

АБОНИРАЙ СЕ СЕГА

Абонирай се
за вкусни
Happy новини
Абонирай се сега