В момента не приемаме кандидатури за франчайз програматаФранчайз

Ето и 14(четиринадесетте) стъпки: 1. Разгледайте локациите, към които имаме интерес за откриване на обекти на франчайз! franchize_map
В България
  • Стара Загора
  • Благоевград
Извън България
  • Румъния
  • Турция
  • Русия


  • Украйна
  • Сърбия
  • Македония
В градове, където имаме собствени обекти, НЕ даваме франчайз.

2. ПОПЪЛНЕТЕ ФОРМАТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ » и я изпратете до Франчайз отдела на Happy.

3. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА КАНДИДАТУРАТА.
Нашият екип ще разгледа Вашата кандидатура в срок от 2(две) седмици от подаването й, и ще се свърже с Вас. Възможно е нашият екип да изиска допълнителна информация за Вас и Вашата компания, като организационна структура, копия от последни счетоводни отчети.

4. СРЕЩА С ФРАЧАЙЗ ЕКИПА.
Ние ще Ви поканим на среща с нашия франчайз екип за обсъждане на възможностите след първоначално одобрение на кандидатурата Ви. Ще Ви предоставим детайлизирано нашите изисквания и условия за работа с нас.

5. ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА СЪВМЕСТНА РАБОТА.
В срок от 1(един) месец след срещата ни ние ще вземем общо решение за бъдеща съвместна работа.

6. ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ФРАНЧАЙЗ.
Подписването на договор за франчайз изисква 3 седмичен срок от вземане на решение за съвместна работа.

7. ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА НАЕМ/ЗАКУПУВАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ.
Нашите юрисконсулти могат да съдействат при подписване на Вашия договор за наем/закупуване на помещение.

8. ПРОЕКТИРАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЕТО ЗА ХЕПИ РЕСТОРАНТ.
Времето, необходимо за изготвяне на детайлен проект за Хепи ресторант от наша страна, е 1(един) месец. Цената, която заплащате за проекта, е средната за региона цена на архитектурни бюра.

9. НИЕ ОЦЕНЯВАМЕ ПРЕДЛОЖЕНИ ОТ ВАС КАНДИДАТИ ЗА УПРАВИТЕЛ НА БЪДЕЩИЯ ХЕПИ РЕСТОРАНТ, като одобрения(ите) започват встъпително обучение за Управители в наш работещ ресторант, 2(два) месеца преди откриване на обекта.

10. ИЗГОТВЯНЕ НА БЮДЖЕТ, ПРОЕКТЕН ПЛАН за откриване на ресторанта и план за възвращаемост на инвестицията. Нашият екип изготвя горепосочената документация в срок от 3(три) седмици след финализиране на целия пакет проекти.

11. СТАРТ ПО ПЛАН НА ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕСТОРАНТ ХЕПИ.
Времето, необходимо за преустройство на Хепи ресторант, в случай, че няма строителство на нова сграда, е 3(три) месеца от старта до пусковата дата.

12. ПОДБОР И ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛ.
Ние обучаваме одобрен от нас Ваш кандидат за Управител на заведението за срок от 2(два) месеца, през които се изгражда ресторанта, в наше заведение. В зависимост от локацията и големината на обекта, ние може да Ви препоръчаме и да обучите в наши обекти главен готвач и част от бъдещия персонал.

13. ОТКРИВАНЕ НА ОБЕКТА.

14. РАЗРАБОТВАНЕ НА ОБЕКТА, КОНТРОЛ И ВЗАИМОПОМОЩ.
Наш екип от специалисти по франчайз работи 2(две) седмици в новооткрития ресторант от момента на отварянето му, след което дава предписания за подобряване на качеството на работа. Регулярно, вашата работа се проверява чрез инспекции „Тайни гости”, както и чрез оперативни проверки на франчайз екипа ни.

Франчайз програмата стартира на 01.05.2013