В момента не приемаме кандидатури за франчайз програматаФранчайз

Ето някои често задавани въпроси за франчайз процесa.

1. КАКВА Е ПЪРВОНАЧАЛНАТА ТАКСА ЗА ФРАНЧАЙЗ?
Таксата е 50 000 евро за обект.

2. КАКВИ СА ТЕКУЩИТЕ ТАКСИ, ЗАПЛАЩАНИ НА ФРАНЧАЙЗИНГОДАТЕЛ?
Всички франчайзингополучатели заплащат 5% роялти такса от брутния приход от продажба на храни и напитки, а франчайзингополучателите от България внасят и 2% такса национална реклама. Тези такси се плащат всеки месец. Допълнително франчайзонгополучателите извън България отделят 4% от брутния приход от храни и напитки за реклама, а тези от България-2%. Тези отделени средства за реклама се разходват контролирано. Франчайзинг съвместни рекламни програми се използват, когато и където е приложимо.

3. КАКВИ СА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПОМЕЩЕНИЕ НА ХЕПИ РЕСТОРАНТ?
Локацията трябва да бъде съобразена със стратегията на Хепи за локации за франчайз.

Помещението:
  • Трябва да бъде на ТОП локация в центъра на града, по възможност на пешеходна зона с най-голям човекопоток, и да има тераса. В случай, че не е на пешеходна зона, трябва да има и паркинг, и тераса.
  • Големината да е минимум 350(триста и петдесет) кв.м и трябва да отговаря на всички законови изисквания за заведение за обществено хранене, или да има възможност да се реконструира.
  • Височината на таваните да бъде минимум 3(три) метра.
Кандидатствайки за франчайз на Хепи, е препоръчително да предложите конкретно помещение.

4. КАКВА ПОДКРЕПА ЩЕ ПОЛУЧА ПО ДОГОВОРА И ИЗБОР НА ОБОРУДВАНЕ, ПОКУПКА?
Ние ще Ви предоставим списък на одобрените съоръжения, оборудване и спецификации.

5. КАКВО ПРЕДОСТАВЯ ФРАНЧАЙЗИНГОДАТЕЛ ?
Ние ще предоставим следната информация:
1. Шейсет (60) дни на обучение на Вашия управител в нашите учебни заведения, където ще научите основни операции, за приготвяне на храни и услуги. Командировъчните и заплата на Управителя са за Ваша сметка.
2. Подробен списък на всички съоръжения, необходими за експлоатация на Хепи ресторант, както и списък с препоръчвани доставчици. 3. Разработването на проект за вашия ресторант, както и списък на всички доставчици, които можете да използвате за изграждане на вашия ресторант.
4. Периодични посещения, както и новини за оценяване и подпомагане на общите операции, маркетинг и ефективността на служителите, осигуряване на съвместимост със стандартите на Хепи.

6. ОТ КЪДЕ ЩЕ ПРАВЯ ЗАРЕЖДАНЕТО СИ?
Хепи Лейди е нашия упълномощен доставчик за месните продукти за региона на Източна Европа. Те произвеждат повечето продукти, изключително за Хепи. За останалите продукти ще получите конкретен списък.

7. ХЕПИ ЩЕ МИ ОСИГУРИ ЛИ ФИНАНСИРАНЕ?
Ние не предоставяме финансова помощ на франчайзингополучателите. Нашето желание е да се изберат потенциални франчайзингополучатели с необходимия капитал за изграждане на техен ресторант.

8. КАКВА Е ОБЩАТА СТОЙНОСТ, ЗА ДА СЕ ОТВОРИ ХЕПИ?
Реалните разходи варират поради редица фактори, но следната таблица илюстрира разходните пера, основани на нашия опит и най-добри оценки.


РАЗХОДИМИНИМАЛЕН БЮДЖЕТ
ДО 500 КВ.М
МАКСИМАЛЕН БЮДЖЕТ
ДО 1000 КВ.М
Първоначална такса50,000.00 €50,000.00 €
Tакси, административни разходи10,000.00 €20,000.00 €
Строително-монтажни работи150,000.00 €250,000.00 €
Обзаведжане180 000.00 € 230 000.00 €
Оборудване100,000.00 €150,000.00 €
Хепи интериор10,000.00 €20,000.00 €
Реклама по откриване40,000.00 €50,000.00 €
Застраховка5,000.00 €10,000.00 €
Обучение на персонал (1 Управител, 1 Главен готвач)10,000.00 €10,000.00 €
Финансиране на първия месец
(първи наем, разходи по експлоатация)
40,000.00 €60,000.00 €
595 000.00 €850 000.00 €

9. ФИКСИРАНА ЛИ Е ТЕРИТОРИЯТА НА ФРАНЧАЙЗА?
Да, всяко споразумение е за определен ексклузивен район на франчайзингополучателя.