Контакти
Телефон и имейл на клиента
customerservice@happy.bg
0886 000 700 (09:00 - 21:00)


Дирекция Маркетинг
marketing@happy.bg

Дирекция човешки ресурси
adamova@happy.bg

Телефон за резервации
0700 20 888


Резервация можете да направите и с ReZZo.bg на www.ReZZo.bg.
* при претовареност на ресторанта, може да бъде невъзможно резервиране на маса.

Телефон за доставки
(За София, Варна, Бургас, Пловдив и Русе)
0700 19000


E-mail на клиента за Happy Доставка
delivery@happy.bg

Телефон Централен офис
052 602 617


Имейл Централен офис
office@happy.bg

Адрес Централен офис
България
9002 Варна
бул. "Цар Освободител" 25
хотел Орбита

Ул.Джеймс Баучер 76Б, ет. 7
София 1407, България


Запитване

Ресторант*
Име*
Фамилия*
Телефон
Email*
Запитване*
Код за
сигурност*
CAPTCHA Image нова картинка
С отбелязване на това поле, давам своето изрично и свободно съгласие „Хепи“ ЕАД да събира, обработва и съхранява предоставените от мен по-горе лични данни, съгласно Политиките за поверителност, за целите на обработка на изпратеното от мен запитване.
right_arrow
* - задължителни полета

Посочените от Вас лични данни ще бъдат обработвани от „Хепи“ ЕАД в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 2016/679 на ЕП и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни – ОРЗД (GDPR – General Data Protection Regulation).
Администраторът на данни е „Хепи“ ЕАД, ЕИК 103924544. Личните данни, предоставени с отправеното от Вас запитване, ще бъдат обработвани от „Хепи“ ЕАД единствено с цел предоставяне на отговор и обработка на запитването Ви.
Данните се съхраняват в архива на „Хепи“ ЕАД за максимален период от 5 години, след което се унищожават.
Искаме да Ви уведомим, че разполагате с:
1) Право по всяко време да оттеглите свободно даденото от Вас съгласие за обработване на личните Ви данни, с цел предоставяне на отговор на изпратеното от Вас запитване по-горе;
2) Право на достъп, заличаване и коригиране на данните;
3) Право да възразите срещу обработването на личните Ви данни или срещу предоставянето им на трети лица, както и право на ограничаване на обработването;
За да упражните горепосочените права, моля свържете се с нас на имейл customerservice@happy.bg или като изпратите писмено заявление до адреса на „Хепи“ ЕАД в гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ № 25.
4) Правото да се обръщате към Комисия за защита на личните данните.
Адрес Централен офис, България, 9002 Варна, бул. "Цар Освободител" 25