Кариери

* Всеки наш служител ползва определен размер отстъпка в нашите ресторанти.

* Нашите служители имат преференции при сключването на договори за банкови кредити с институциите, с които работим, съгласно тяхната политика.

* Компанията осигурява допълнителни отстъпки за служителите ни за стоки и услуги, индивидуално договорени за различните градове.