За Happy

Ние сме Happy Cluster
23.01.2015
news_249 news_249
Членове на "Хепи клъстер" и представители на организации, които се интересуват от проекта, присъстваха на семинар за представяне на проекта по Оперативна програма "Развитие на конкурентноспособността на българската икономика" 2007-2013 по проект ...повече ›
"Хепи клъстер"
20.01.2015
news_247 news_247

Хеип клъстер" ДЗЗД, като бенефициент по проект „Повишаване на конкурентоспособността и подобряване на пазарното позициониране на „ХЕПИ КЛЪСТЕР”, на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, във връзка с провеждане на процедура за възлагане на поръчка по ред...

повече ›
Конкурс за доставчик
10.12.2014
news_246 news_246
Уважаеми Партньори,
В момента, провеждаме подбор на доставчици на следните продукти за верига ресторанти Happy:
1.Пангасиус филе
 и
2. Нарязани маслини каламата
 
При желание за участие в провежданите от нас конкурси, свържете се с нас на посочените координати и ще...
повече ›
ДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНА УСЛУГА СПЕЦИАЛИЗИРАН ТРАНСПОРТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В «БАР» ЕООД...
02.12.2014
news_245 news_245
"Бар" ЕООД, като бенефициент по договор за БФП №
ESF-2203-06-11010/16,12,2013 г., по проект № BG051PO001-2.2.03-0153, «ДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНА УСЛУГА СПЕЦИАЛИЗИРАН ТРАНСПОРТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ  В «БАР» ЕООД» по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, схема На път, публикува, съгласно чл. 11, ал. (2) от ПМС 118/2014 г. документация за провеждане ...
повече ›
Happy в топ 20 на престижната класация Superbrands
28.11.2014
news_243 news_243
За първи път в историята на класацията у нас в Топ 20 попадат три от общо пет български марки – HAPPY, Нова телевизия и Abv.bg. 
 
От номинираните в различни категории и сектори 1500 марки, опериращи на българския пазар, 500 бяха избрани за Superbrands в юбилейната промоционална програма за 2015-20...
повече ›
Happy в топ 20 на престижната класация Superbrands
28.11.2014