За Happy

Happy в топ 20 на престижната класация Superbrands
28.11.2014
news_243 news_243
За първи път в историята на класацията у нас в Топ 20 попадат три от общо пет български марки – HAPPY, Нова телевизия и Abv.bg. 
 
От номинираните в различни категории и сектори 1500 марки, опериращи на българския пазар, 500 бяха избрани за Superbrands в юбилейната промоционална програма за 2015-20...
повече ›
Happy в топ 20 на престижната класация Superbrands
28.11.2014
Happy в топ 20 на престижната класация Superbrands
28.11.2014
Happy в топ 20 на престижната класация Superbrands
28.11.2014
Разработване, отпечатване и доставка на информационен бюлетин на клъстера...
18.11.2014
news_239 news_239
"Хепи Клъстер" ДЗЗД, в качеството си на бенефициент по Договор за БФП №
BG161PO003-2.4.02-0016-C0001, “Повишаване на конкурентноспособността и
подобряване на паазрното позициониране на „ХЕПИ КЛЪСТЕР””, осъществяван с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансиран от
Европейския съюз, чрез Европ...
повече ›
Покана за присъединяване към Хепи Клъстер
17.11.2014
news_238 news_238

Проект BG161PO003-2.4.02-0016-C0001 “Повишаване на конкурентноспособността и подобряване на пазарното позициониране на „ХЕПИ КЛЪСТЕР””. 

Бенефициент: ДЗЗД „ХЕПИ КЛЪСТЕР”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансира...
повече ›